Taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Pontevedra gl notificación da resolución do expediente sancionador núm. 2018593TA-PO 2019-04-17T13:00:00Z 2019-04-17T13:00:00Z notificación da resolución do expediente sancionador núm. 2018593TA-PO 2019-04-17T13:00:00Z Convocatoria Xunta de Goberno Local de data 22/04/19 2019-04-17T07:00:12Z 2019-04-17T07:00:12Z Decreto polo que se dispón a convocatoria de sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra para o día 22/04/19, ás 10'00 horas, con determinación da orde do día. 2019-04-17T07:00:12Z XESTION DA BIOMASA 2019-04-16T13:20:00Z 2019-04-16T13:20:00Z XESTION DA BIOMASA 2019-04-16T13:20:00Z Edito convocatoria asamblea xeral ordinaria o 03/05/19 2019-04-16T12:04:54Z 2019-04-16T12:04:54Z Edito convocatoria asamblea xeral ordinaria o 03/05/19 2019-04-16T12:04:54Z Extracto acordos Xunta de Goberno Local de data 08/04/19 2019-04-16T07:00:08Z 2019-04-16T07:00:08Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión ordinaria que tivo lugar o día 08/04/19 2019-04-16T07:00:08Z Extracto acordos Xunta de Goberno Local de 15.04.2019 2019-04-16T06:52:20Z 2019-04-16T06:52:20Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria que tivo lugar o día 15.04.2019 2019-04-16T06:52:20Z Exposición pública da matrícula do IAE do exercicio 2019 2019-04-16T06:29:33Z 2019-04-16T06:29:33Z Exposición pública da matrícula do imposto de actividades económicas do exercicio 2019 2019-04-16T06:29:33Z Nomeamento funcionaria interina 2019-04-15T10:05:24Z 2019-04-15T10:05:24Z Nomeamento interino dunha operaria-subalterna adscrita á unidade operativa de conserxería de centros escolares para a substitución do funcionario interino que substituía a Don Florentino Vázquez García durante a súa situación de baixa por incapacidade temporal. 2019-04-15T10:05:24Z Proceso selectivo provisión praza condutor mecánico 2019-04-15T07:13:40Z 2019-04-15T07:13:40Z Resultado do primeiro exercicio tipo test do proceso selectivo convocado para provisión de praza de condutor mecánico pola quenda de promoción interna 2019-04-15T07:13:40Z APROBACION INICIAL ORZAMENTO 2019 2019-04-12T13:00:00Z 2019-04-12T13:00:00Z APROBACION INICIAL ORZAMENTO 2019 2019-04-12T13:00:00Z Edito acta de notoriedade de inmatriculación de finca a nome de Felisa Gonzalez Cuadros 2019-04-11T22:00:00Z 2019-04-11T22:00:00Z Edito acta de notoriedade de inmatriculación de finca a nome de Felisa Gonzalez Cuadros 2019-04-11T22:00:00Z BASES LISTA RESERVA PROCESO SELECTIVO POSTO PSICOLOGO/A ASESOR/A DO CENTRO DE INFORMACION A MULLER 2019-04-11T13:00:00Z 2019-04-11T13:00:00Z BASES LISTA RESERVA PROCESO SELECTIVO POSTO PSICOLOGO/A ASESOR/A DO CENTRO DE INFORMACION A MULLER 2019-04-11T13:00:00Z FORMALIZACION ACTAS OCUPACION 2019-04-11T13:00:00Z 2019-04-11T13:00:00Z FORMALIZACION ACTAS OCUPACION DA OBRA "ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA DA PO-531 NA DEVESA-SEGUNDA FASE" 2019-04-11T13:00:00Z Resolución que autoriza a ampliación do horario de retirada de veladores durante a Semana Santa 2019-04-11T13:00:00Z 2019-04-11T13:00:00Z Resolución que autoriza a ampliación do horario de retirada de veladores durante a Semana Santa 2019-04-11T13:00:00Z BASES LISTA RESERVA PROCESO SELECTIVO PRAZA TECNICO ADMINISTRACION XERAL 2019-04-11T13:00:00Z 2019-04-11T13:00:00Z BASES LISTA RESERVA PROCESO SELECTIVO PRAZA TECNICO ADMINISTRACION XERAL 2019-04-11T13:00:00Z NOTAS EXERCICIO TEST PROCESO SELECTIVO SEPULTUREIRO 2019-04-11T13:00:00Z 2019-04-11T13:00:00Z NOTAS EXERCICIO TEST PROCESO SELECTIVO SEPULTUREIRO 2019-04-11T13:00:00Z Aprobación padrón tributario 2019-04-11T13:00:00Z 2019-04-11T13:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Período impositivo: abril 2019 2019-04-11T13:00:00Z Bases proceso para formación lista reserva para provisión interina de prazas e postos de técnico/a de arquivo 2019-04-11T08:07:48Z 2019-04-11T08:07:48Z Bases reguladoras do proceso selectivo para a formación dunha lista de reserva para a provisión interina de prazas e postos de técnico/a de arquivo (lista b) 2019-04-11T08:07:48Z Bases do proceso selectivo formacion lista reserva para a provisión interina de prazas e postos de informático 2019-04-11T07:39:22Z 2019-04-11T07:39:22Z Bases reguladoras do proceso selectivo para formación dunha lista de reserva para a provisión interina de prazas e postos de informático (lista b) 2019-04-11T07:39:22Z Bases do proceso selectivo para a formacion de lista de reserva para a provisión interina de prazas de traballador/a social 2019-04-11T07:22:54Z 2019-04-11T07:22:54Z Bases reguladoras do proceso selectivo para a formación dunha lista de reserva para a provisión interina de prazas e postos de traballador/a social (lista D) 2019-04-11T07:22:54Z ANUNCIO TRIBUNAL PROCESO SELECTIVO OFICIAL OBRAS 2019-04-10T12:57:26Z 2019-04-10T12:57:26Z NOTAS EXAMEN TIPO TEST 2019-04-10T12:57:26Z Anuncio valoración de méritos e convocatoria primeiro exercicio proceso selectivo condutor mecánico 2019-04-10T08:05:21Z 2019-04-10T08:05:21Z Anuncio valoración de méritos e convocatoria primeiro exercicio proceso selectivo condutor mecánico 2019-04-10T08:05:21Z Padrón taxa mercados abril 2019 2019-04-09T09:21:53Z 2019-04-09T09:21:53Z Exposición pública do padrón de contribuintes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais. Periodo impositivo: abril 2019 2019-04-09T09:21:53Z resolucion provisional subvencions fomento practica deportiva 2019-04-08T14:00:00Z 2019-04-08T14:00:00Z proposta resolucion provisional convocatoria subvencions para fomentar a practica deportiva e a participacion en competicions oficiais 2017 2019-04-08T14:00:00Z Lista reserva prazas policía local (quenda libre) 2019-04-08T12:23:00Z 2019-04-08T12:23:00Z Proposta de lista de reserva do proceso selectivo para provisión de tres prazas de policía local pola quenda libre 2019-04-08T12:23:00Z COMUNICACION CELEBRACION ELECCIONS SINDICAIS 2019-04-05T13:00:00Z 2019-04-05T13:00:00Z COMUNICACION CELEBRACION ELECCIONS SINDICAIS 2019-04-05T13:00:00Z Anuncio aprobación inicial do proxecto de urbanización do polígono A do solo urbanizable A1-2 do PXOU 2019-04-05T07:23:08Z 2019-04-05T07:23:08Z Anuncio aprobación inicial do proxecto de urbanización do polígono A do solo urbanizable A1-2 do PXOU 2019-04-05T07:23:08Z extracto acordos xunta de goberno local 02-04-2019 2019-04-04T13:00:00Z 2019-04-04T13:00:00Z extracto acordos xunta de goberno local 02-04-2019 2019-04-04T13:00:00Z aprobacion definitiva proxecto equidistribucion 2019-04-04T13:00:00Z 2019-04-04T13:00:00Z APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN, POLO SISTEMA DE CONCERTO, DOS TERREOS DA ONCE, SITUADOS ENTRE AS RÚAS DE LUÍS BRAILLE NÚM. 40, RÚA DE SANTA LUCÍA E CAMIÑO DAS ABILLEIRAS, EN DESENVOLVEMENTO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU CON ORDENACIÓN DETALLADA E DE CONVENIO URBANÍSTICO. 2019-04-04T13:00:00Z Aprobación padrón tributario 2019-04-03T06:51:45Z 2019-04-03T06:51:45Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituído por ocupacións de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica. Período impositivo: 1º trimestre do 2019 2019-04-03T06:51:45Z Anuncio cualificacións segundo exercicio e proposta de nomeamento do proceso selectivo de catro prazas administrativo, 2019-04-02T10:22:24Z 2019-04-02T10:22:24Z Anuncio cualificacións segundo exercicio e proposta de nomeamento do proceso selectivo de catro prazas administrativo, promoción interna, oferta emprego público 2017 2019-04-02T10:22:24Z Anuncio aprobación definitiva proxecto de equidistribución do polígono A do subsector do solo urbanizable A.1-2 do PXOU 2019-03-29T08:33:13Z 2019-03-29T08:33:13Z Anuncio da aprobación definitiva do proxecto de equidistribución, polo sistema de concerto, do polígono A do subsector do solo urbanizable A.1-2 do PXOU 2019-03-29T08:33:13Z Extracto acordos Xunta de Goberno Local 2019-03-28T11:40:53Z 2019-03-28T11:40:53Z Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local de data 25/03/19 2019-03-28T11:40:53Z EXPOSICION ESTATUTOS CCUU DE AUGAS CABECIÑA-GABIAN 2019-03-28T09:15:00Z 2019-03-28T09:15:00Z EXPOSICION ESTATUTOS CCUU DE AUGAS CABECIÑA-GABIAN 2019-03-28T09:15:00Z informacion publica expte dh.a36.65411 2019-03-27T23:00:00Z 2019-03-27T23:00:00Z solicitude da CCUU frieiro de novación da concesión dun caudal de auga, procedentes de mananciais, nas parroquias de santa maría de xeve, no concello de pontevedra e de fragas, no concello de campolameiro, con destino a uso doméstico. 2019-03-27T23:00:00Z EXPEDIENTE INMATRICULACION DE FINCA 2019-03-25T23:00:00Z 2019-03-25T23:00:00Z inicio expte inmatriculacion de finca no lugar de valdecorvos-mourente 2019-03-25T23:00:00Z Aprobación padrón tributario 2019-03-22T14:00:00Z 2019-03-22T14:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos ao imposto sobre vehículos de tracción mecánica do período impositivo 2019 2019-03-22T14:00:00Z acta notoriedade declaracion herdeiros abintestato de maria dolores rueda nicolas 2019-03-21T23:00:00Z 2019-03-21T23:00:00Z acta notoriedade declaracion herdeiros abintestato de maria dolores rueda nicolas. 2019-03-21T23:00:00Z Padrón estadas e valados marzo 2019 2019-03-11T07:57:30Z 2019-03-11T07:57:30Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascalllos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas 2019-03-11T07:57:30Z Padrón taxa mercados municipais marzo 2019 2019-03-11T07:49:20Z 2019-03-11T07:49:20Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais. Período impositivo: Marzo 2019 2019-03-11T07:49:20Z Padrón tributario auga, lixo e sumidoiros 2019/1B 2019-03-05T07:58:28Z 2019-03-05T07:58:28Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros. Período impositivo: Xaneiro-febreiro de 2019-1º bimestre 2019-03-05T07:58:28Z Aprobación padrón tributario 2019-02-12T14:00:00Z 2019-02-12T14:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais. 2019-02-12T14:00:00Z Aprobación padrón tributario 2019-02-12T14:00:00Z 2019-02-12T14:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Febreiro 2019 2019-02-12T14:00:00Z lista definitiva candidatos a xurados 2018-12-31T23:00:00Z 2018-12-31T23:00:00Z lista definitiva candidatos a xurados 2018-12-31T23:00:00Z