Taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Pontevedra gl Inmatriculación finca 2018-08-17T12:00:00Z 2018-08-17T12:00:00Z Inicio expediente dominio para inmatriculación de finca denominada "Viña de San Martiño" no lugar de Carballeira, Salcedo a nome de José Crispín Tabernero Gutiérrez e María Isabel Rodríguez Montes 2018-08-17T12:00:00Z Proceso selectivo Técnico Superior en Xestión de Residuos 2018-08-17T11:52:00Z 2018-08-17T11:52:00Z Rectificación das notas do primeiro exercicio e mantemento da convocatoria para realización do segundo exercicio sobre idioma galego o día 20 de agosto 2018-08-17T11:52:00Z Convocatoria Xunta de Goberno Local de data 20/08/18 2018-08-17T07:33:57Z 2018-08-17T07:33:57Z Decreto polo que se dispón a convocatoria de sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra para o día 20/08/18, ás 10:00 horas, con determinación da orde do día 2018-08-17T07:33:57Z Extracto acordos Xunta de Goberno Local de data 06/08/18 2018-08-17T07:26:00Z 2018-08-17T07:26:00Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión ordinaria que tivo lugar o día 06/08/18 2018-08-17T07:26:00Z Extracto acordos Xunta de Goberno Local de data 13/08/18 2018-08-17T07:08:59Z 2018-08-17T07:08:59Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Gobierno Local do Concello de Pontevedra na sesión ordinaria que tivo lugar o día 13/08/18 2018-08-17T07:08:59Z Cambio de número de expediente a nome da Comunidade de Usuarios de Muras 2018-08-16T08:01:03Z 2018-08-16T08:01:03Z Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., relativo á notificación de comunicación de cambio do número do expediente A/36/02853/C, de adaptación de estatutos da Comunidade de Usuarios de Muras 2018-08-16T08:01:03Z Nomeamento persoal asesor proceso selectivo lista reserva prazas técnico/a medio/a de xestión 2018-08-14T08:29:29Z 2018-08-14T08:29:29Z Resolución da concellería de goberno responsable da área de persoal, réxime interior e patrimonio pola que se aproba o nomeamento de persoal asesor do tribunal no proceso selectivo convocado para a formación dunha lista de reserva para a provisión interina de prazas de técnico/a medio/a de xestión para o primeiro exercicio 2018-08-14T08:29:29Z Anuncio complementario proceso selectivo prazas técnico superior en xestión de residuos 2018-08-13T08:31:30Z 2018-08-13T08:31:30Z Anuncio complementario do tribunal do proceso selectivo convocado para a configuración dunha lista de reserva para a provisión interina de prazas de técnico superior en xestión de residuos municipais da escala de administración especial, clase técnicos superiores, encadradas no grupo A subgrupo A-1. Prazo para presentación de reclamacións. 2018-08-13T08:31:30Z Proceso selectivo provisión interina prazas técnico superior en xestión de residuos 2018-08-10T11:21:32Z 2018-08-10T11:21:32Z Resultado do primeiro exercicio do proceso selectivo convocado para configuración dunha lista de reserva para provisión interina de prazas de técnico superior en xestión de residuos municipais 2018-08-10T11:21:32Z aprobacion padron tributario 2018-08-09T12:30:00Z 2018-08-09T12:30:00Z Padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-agosto 2018 2018-08-09T12:30:00Z Decreto ampliación do horario de retirada de veladores 2018-08-09T06:50:47Z 2018-08-09T06:50:47Z Decreto da Concelleira responsable da área de urbanismo, promoción económica, emprego e turismo relativo á ampliación do horario de retirada dos veladores con ocasión das festas de verán. 2018-08-09T06:50:47Z Extracto acordos Xunta de Goberno Local de data 26/07/18 2018-08-08T09:24:26Z 2018-08-08T09:24:26Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 26/07/18 2018-08-08T09:24:26Z Corrección de erro en resolución horario de retirada veladores 2018-08-08T09:10:52Z 2018-08-08T09:10:52Z Decreto da Concelleira responsable da área de urbanismo, promoción económica, emprego e turismo relativo á corrección de erro detectado na resolución da alcaldía de data 24/07/2018, pola que se determinaba a ampliación do horario de retirada dos veladores con ocasión das festas de verán. 2018-08-08T09:10:52Z Extracto acordos Xunta de Goberno Local 01/08/18 2018-08-08T07:41:15Z 2018-08-08T07:41:15Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 01/08/18 2018-08-08T07:41:15Z Anuncio resolución de aprobación de lista de reserva (lista B) para provisión interina de prazas de enxeñeiro 2018-08-08T07:00:00Z 2018-08-08T07:00:00Z Anuncio resolución de aprobación de lista de reserva (lista B) para provisión interina de prazas de enxeñeiro 2018-08-08T07:00:00Z Nomeamento de persoal asesor do tribunal do proceso selectivo de prazas de técnicos superiores en xestión de residuos 2018-08-08T06:43:11Z 2018-08-08T06:43:11Z Anuncio nomeamento de persoal asesor do tribunal do proceso selectivo convocado para configuración de lista de reserva para cobertura interina de prazas de técnicos superiores en xestión de residuos 2018-08-08T06:43:11Z Padrón mercados municipais-Agosto 2018 2018-08-07T08:57:16Z 2018-08-07T08:57:16Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais. Período impositivo: Agosto 2018 2018-08-07T08:57:16Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS TÉCNICO MEDIO XESTIÓN 2018-08-07T08:00:00Z 2018-08-07T08:00:00Z LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, A COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR E DATA, LUGAR E HORA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E A DATA DO PRIMEIRO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA CONFIGURACIÓN DUNHAS LISTAS DE RESERVA PARA A COBERTURA INTERINA DE PRAZAS DE TÉCNICO/A MEDIO/A DE XESTIÓN. 2018-08-07T08:00:00Z Lanzamento de fogos artificiais os días 11, 15 e 19 de agosto de 2018 2018-08-06T07:57:22Z 2018-08-06T07:57:22Z Aviso relativo a lanzamento de fogos artificiais sobre o río Lérez, desde a explanada de As Corbaceiras, os días 11, 15 e 19 de agosto de 2018 con motivo das "Festas da Peregrina" 2018-08-06T07:57:22Z Extracto acordos XGL de data 30/07/18 2018-08-06T07:27:40Z 2018-08-06T07:27:40Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión celebrada o día 30/07/18 2018-08-06T07:27:40Z Extracto dos acordos da sesion extraordinaria da Xunta de Goberno Local de 26/07/18 2018-08-03T12:00:00Z 2018-08-03T12:00:00Z Extracto dos acordos da sesion extraordinaria da Xunta de Goberno Local de 26/07/18 2018-08-03T12:00:00Z Edito acta da xunta xeral ordinaria de 09/06/18 2018-08-01T06:40:20Z 2018-08-01T06:40:20Z Edito acta da xunta xeral ordinaria de 09/06/18 2018-08-01T06:40:20Z convocatoria proceso selectivo prazas corpo policia local 2018-07-27T12:30:00Z 2018-07-27T12:30:00Z bases xerais e especificas reguladoras da convocatoria de proceso selectivo para cubrir prazas no corpo da policia local. 2018-07-27T12:30:00Z BASES REGULADORAS DO USO DAS HORTAS MUNICIPAIS COMUNITARIAS 2018-07-20T12:30:00Z 2018-07-20T12:30:00Z BASES REGULADORAS DO USO DAS HORTAS MUNICIPAIS COMUNITARIAS 2018-07-20T12:30:00Z inmatriculacion finca 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z inicio expte dominio para inmatriculacion finca denominada "cuarto de xan bernardo" no lugar de lusquiños-tomeza a nome de jose luis rodriguez vales. 2018-07-18T22:00:00Z inmatriculacion finca 2018-07-18T22:00:00Z 2018-07-18T22:00:00Z inicio expte dominio para inmatriculacion de finca no lugar de lusquiños-tomeza a nome de jose luis rodriguez vales 2018-07-18T22:00:00Z Aprobación padrón tributario 2018-07-18T12:00:00Z 2018-07-18T12:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais 2018-07-18T12:00:00Z Extracto de acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno do Concello de 16-07-2018 2018-07-18T12:00:00Z 2018-07-18T12:00:00Z Extracto acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno do Concello de 16-07-2018 2018-07-18T12:00:00Z Aprobación padrón tributario 2018-07-18T12:00:00Z 2018-07-18T12:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-xullo 2018 2018-07-18T12:00:00Z Padrón contribuíntes taxa utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupacións de terreos de uso público 2018-07-06T07:35:51Z 2018-07-06T07:35:51Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituído por ocupacións de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica. Período impositivo: 2º trimestre do 2018 2018-07-06T07:35:51Z Padrón contribuíntes taxa servizo de abastecemento de auga, recollida de lixo e sumidoiros 2018-07-06T07:03:47Z 2018-07-06T07:03:47Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros. Período impositivo: Maio-xuño de 2018 - 3º bimestre. 2018-07-06T07:03:47Z aprobación padrón tributario 2018-06-11T22:00:00Z 2018-06-11T22:00:00Z padrón de contribuintes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais-xuño 2018 2018-06-11T22:00:00Z aprobación padrón tributario 2018-06-11T22:00:00Z 2018-06-11T22:00:00Z padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-xuño 2018 2018-06-11T22:00:00Z Anuncio de cobranza sobre os recibos do IAE 2018 2018-06-11T13:00:00Z 2018-06-11T13:00:00Z Anuncio de cobranza sobre os recibos do IAE 2018 2018-06-11T13:00:00Z Segunda poxa finca 58847 2018-05-29T11:02:13Z 2018-05-29T11:02:13Z Resultando bens sen adxudicar e debedas sen cancelar na primeira poxa celebrada con data 16/05/18 no expediente de prema contra OSCAR SERANTES NUÑEZ por debitos coa Facenda Foral de varios conceptos tributarios, en virtude de comunicación de data 26/07/17, pola que se inicia o procedemento de alleamento, e de conformidade co disposto no Regulamento de Recadación do Territorio Histórico de Bizkaia, procédase ao alleamento mediante o sistema de segunda subasta da finca 58847 inscrita no Rexistro da Propiedade de Pontevedra número 1. 2018-05-29T11:02:13Z Bases reguladoras e convocatoria axudas á rehabilitacion de edificios 2018-01-01T23:00:00Z 2018-01-01T23:00:00Z Bases reguladoras e convocatoria axudas á rehabilitacion de edificios e vivendas na área de rehabilitación integral do núcleo de Estribela e do conxunto histórico de Pontevedra 2018-01-01T23:00:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados 2016-12-30T11:00:00Z 2016-12-30T11:00:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados. 2016-12-30T11:00:00Z