www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

APROBACION PADRON TRIBUTARIO

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupacións do subsolo, solo e voo da vía pública-2019

Data de publicación: 03/05/2019 - 15/07/2019

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: SERVIZO DE XESTION TRIBUTARIA E OUTROS INGRESOS DE DEREITO PUBLICO