www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

APROBACION PADRON TRIBUTARIO

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros -Marzo-abril de 2019 - 2º bimestre.

Data de publicación: 03/05/2019 - 10/07/2019

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: SERVIZO DE XESTION TRIBUTARIA E OUTROS INGRESOS DE DEREITO PUBLICO