www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Padrón estadas e valados marzo 2019

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascalllos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas

Data de publicación: 11/03/2019 - 27/05/2019

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: SERVIZO DE XESTION TRIBUTARIA E OUTROS INGRESOS DE DEREITO PUBLICO