www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Padrón tributario auga, lixo e sumidoiros 2019/1B

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros. Período impositivo: Xaneiro-febreiro de 2019-1º bimestre

Data de publicación: 05/03/2019 - 13/05/2019

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: SERVIZO DE XESTION TRIBUTARIA E OUTROS INGRESOS DE DEREITO PUBLICO