www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Anuncio aprobación provisional de ordenanza fiscal

Anuncio da aprobación provisional da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou os aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou vo da vía pública a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil.

Data de publicación: 28/01/2019 - 12/03/2019

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > SECRETARIA

Remitido por: SERVIZO DE SECRETARIA E ASUNTOS XERAIS