www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Aprobación padrón tributario

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reserva de vía pública para aparcamento, carga e descarga de mercadorías de calquera clase. Período impositivo 2018

Data de publicación: 02/10/2018 - 17/12/2018

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: SERVIZO DE XESTION TRIBUTARIA E OUTROS INGRESOS DE DEREITO PUBLICO