www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Inicio do procedemento de adxudicación de vivendas de promoción pública

Resolución de inicio do proceso de selección de persoas adxudicatarias para vivendas de protección oficial de promoción pública en segundas e posteriores adxudicacións para o Concello de Pontevedra

Data de publicación: 26/09/2018 - 25/10/2018

Categoría: OUTRAS ADMINISTRACIONS PUBLICAS > XUNTA DE GALICIA

Remitido por: INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO