www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Aprobación padrón tributario

Exposición pública do padrón de contribuíntes do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana, natureza rústica e de características especiais do período impositivo 2018.

Data de publicación: 22/08/2018 - 05/11/2018

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: SERVIZO DE XESTION TRIBUTARIA E OUTROS INGRESOS DE DEREITO PUBLICO