www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Padrón contribuíntes taxa utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupacións de terreos de uso público

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituído por ocupacións de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica. Período impositivo: 2º trimestre do 2018

Data de publicación: 06/07/2018 - 17/09/2018

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: SERVIZO DE XESTION TRIBUTARIA E OUTROS INGRESOS DE DEREITO PUBLICO