www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Padrón contribuíntes taxa servizo de abastecemento de auga, recollida de lixo e sumidoiros

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros. Período impositivo: Maio-xuño de 2018 - 3º bimestre.

Data de publicación: 06/07/2018 - 10/09/2018

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: SERVIZO DE XESTION TRIBUTARIA E OUTROS INGRESOS DE DEREITO PUBLICO