www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

APROBACIÓN DE PADRÓN TRIBUTARIO. PERÍODO IMPOSITIVO MARZO 2018

Taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas.

Data de publicación: 12/03/2018 - 28/05/2018

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: TITULAR DO ORGANO DE TESOURERIA E XESTION TRIBUTARIA