www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Subasta pública

Anuncio subasta bens a nome de Oscar Serantes Núñez en relación con expediente administrativo de prema seguido no Servizo de Recadación por débedas á Facenda Foral

Data de publicación: 08/03/2018 - 16/05/2018

Categoría: OUTRAS ADMINISTRACIONS PUBLICAS > OUTRAS CC.AA.

Remitido por: DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA