www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

aprobación padrón tributario

exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construcción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Período impositivo xaneiro 2018.

Data de publicación: 19/01/2018 - 26/03/2018

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: SERVIZO DE XESTION TRIBUTARIA E OUTROS INGRESOS DE DEREITO PUBLICO