www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

aprobacion padron tributario

exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros: novembro-decembro (6 bimestre 2017).

Data de publicación: 29/12/2017 - 12/03/2018

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: SERVIZO DE XESTION TRIBUTARIA E OUTROS INGRESOS DE DEREITO PUBLICO