www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Proxecto: Acondicionamento e mellora da seguridade viaria da PO-531 na Devesa. Segunda fase

Anuncio do 12 de decembro de 2017 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción Acondionamento e mellora da seguridade viaria da PO-531 na Devesa, segunda fase, de clave PO/17/001.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado. O proxecto pódese consultar a través do seguinte enlace: http://sede.pontevedra.gal/public/procedures/getdocfromcsv/getdocfromcsvform.xhtml introducindo os códigos de verificación (CSV): 3P3GJIKBTZKY8GWB e 16EN6VXQ5FGIR3AW (é necesaria a descarga dos dous documentos para visualización do proxecto)

Data de publicación: 21/12/2017 - 05/02/2018

Categoría: OUTRAS ADMINISTRACIONS PUBLICAS > XUNTA DE GALICIA

Remitido por: CONSELLERIA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA