www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

aprobación padrón tributario

exposición pùblica do padrón de contribuintes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso publico con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-novembro 2017.

Data de publicación: 14/12/2017 - 26/02/2018

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: SERVIZO DE XESTION TRIBUTARIA E OUTROS INGRESOS DE DEREITO PUBLICO