www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Ampliación da vixencia do nomeamento de funcionaria interina

Resolución do concelleiro de goberno responsable da área de persoal, réxime interior e patrimonio relativa á ampliación do período de vixencia do nomeamento da administrativa da escala de administración xeral, con carácter interino por exceso ou acumulación de tarefas dona Noa Pérez Lorenzo, adscrita ao servizo de contratación

Data de publicación: 14/09/2017 - 04/10/2017

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > PERSOAL

Remitido por: SERVIZO DE PERSOAL