www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

aprobacion padron tributario

padron de contribuintes suxeitos á taxa pola utilizacion privativa ou aproveitamento especial por ocupacion de terreos de uso publico con mercadorias, materiais de construcion, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacions analogas-xullo 2017.

Data de publicación: 13/07/2017 - 26/09/2017

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: SERVIZO DE XESTION TRIBUTARIA E OUTROS INGRESOS DE DEREITO PUBLICO